ANDRZEJ BRZEZINA WINIARSKI
KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 


STRONA GŁÓWNA          SPIS WIERSZY      
POEZJA GRAŻYNY MAZIARZ - WIOREK   
LEOPOLD POBIDYŃSKI  ~ MOJE MIASTO~  (PRZEMYŚL)   
LEOPOLD POBIDYŃSKI ~ MOJE OGNIA OPISANIE...

POCHYLENI W MILCZENIU ~ LISTOPADOWA REFLEKSJA
Wspó³czesna Poezja Polska
GALERIA POEZJI - najpiêkniejsze strony z wierszami